Toepassingsgebieden van de Peter Hess-klank methoden

Bij professionele toepassing van de Peter Hess-klank methoden is het belangrijk dat de klankmasseur een passende beroepsopleiding heeft genoten. De “methode” wordt nog steeds verder door ontwikkeld en onderbouwd in samenwerking met professionals uit verschillende beroepsgroepen.

Privégebruik

Hier staan ontspanning en welbevinden op de voorgrond. Het gaat daarbij om een klankmassage in de vrienden- en familiekring.

Welness en cosmetica

Innerlijke kalmte, zelfbewustzijn en gezondheid bepalen in wezen de uitstraling van mensen.
Een klankmassage bevordert welbevinden en schoonheid die van binnenuit komt.

Pedagogiek

In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen spelenderwijs in. Dit om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en de sfeer in de groep te verbeteren. Uit diverse projecten van professor Erler blijkt dat dit gebruik van klankschalen, stress onder kinderen verkleint en ziekte onder medewerkers terugdringt.

Massage-, ergo- en fysiotherapie

Gekwalificeerde vakkrachten kunnen klankmassages gericht inzetten bij lichamelijke klachten. Het gaat vaak om de bewuste waarneming van blokkades door de cliënt. Klank bevordert de zachte oplossing van zulke blokkades. En vaak ontstaat er meer duidelijkheid over hetgeen tot de symptomen heeft geleid bij de cliënt. De meeste van hen ervaren de klankmassage als zeer prettig.

Geneeskunde

Professionals zetten klankschalen met name in vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en diverse geneeskundige behandelingen ondersteunen. Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult.
De leider van een kliniek in Westfalen (Dld.) vertelt waarom hij en zijn medewerkers zo positief zijn over de inzet van de Peter Hess®-klankmethoden. En ook in een psychiatrische kliniek zetten artsen en andere medewerkers deze klankmethoden in.
Klangmassage im Klinikum Westfalen
Peter Hess®-Klangmethoden in der Gerontopsychiatrie

Psychotherapie

In dit vakgebied blijkt dat de klankmassage cliënten in korte tijd helpt diep te kunnen ontspannen. Dit heeft een gunstige uitwerking op het therapeutische proces.

Verpleging en verzorging

In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging maakt men ook gebruik van de werking van klankschalen bij het ondersteunen van verzorgende handelingen en/of het bevorderen van de ontwikkeling.

Specialisaties

Voor het werk met dementerenden zijn speciale klankmethoden ontwikkeld. Dat geldt ook voor zwangerschap en stervensbegeleiding. Een bijzondere toepassing is de inzet van klankschalen bij mensen die last hebben van oorsuizen (tinnitus). Ook hier is de ontspannende werking van klank een belangrijke werkzame factor.