Wat is de Peter Hess-klankmassage en wat zijn de Peter Hess-klankmethoden

Waar komt het begrip vandaan? Het begrip ‘Klankmassage’ bestaat uit de begrippen ‘klank’ en ‘massage’ . Het betreft dus een massage met klank. Bij een klankmassage wordt niet zomaar een klank gebruikt,  maar de klank van klankschalen. Preciezer gezegd, van de ‘Peter Hess-Therapieklankschalen’. Naast deze klankschalen kunnen bij de Peter Hess-klankmassage ook gongs en tingsha’s worden ingezet.

Peter Hess is een pionier op het gebied van het gebruik van klankschalen. Hij heeft de naar hem vernoemde Peter Hess-klankmassage sinds 1984 steeds verder ontwikkeld.
Het idee tot de Peter Hess-klankmassage komt voort uit de ervaringen die Peter Hess in Nepal,  India en Tibet opdeed.
De Peter Hess-klankmethode is een westerse methode en is in de eerste plaats ontworpen als een totale ontspanningsmethode. Tezamen met de klanktrillingen zijn het de klanken zelf die het bereiken van een weldadige, regenererende ontspanning snel mogelijk maken.

Bij deze Peter Hess-massage gaat het niét om een massage zoals we die bijvoorbeeld bij fysiotherapie kennen.
In tegenstelling tot een klassieke massage is er bij een klankmassage nauwelijks direct lichamelijk contact tussen de klankmasseur en de cliënt.
Bij een klankmassage vindt de ‘massage’ plaats via de klankschaal,  in het bijzonder via haar trillingen.  Er worden klankschalen op het geklede lichaam geplaatst. Door het zachte aanslaan worden de klankschalen in trilling gebracht.  De zo ontstane klanktrillingen worden aan het lichaam doorgegeven.

Het lichaam,  dat voor zo’n 80% uit vloeistof bestaat,  kan de klank heel gemakkelijk verder laten stromen.
Zo zetten de fysieke trillingen van de klankschalen zich voort over de huid,  door het lichaamsweefsel, de lichaamsholten,  de organen en de botten en vinden hun weg in het gehele lichaam. Mensen die bijzonder ‘doorlatend’  of sensibel zijn,  kunnen de trilling van een klankschaal die bij de voetzolen is aangeslagen,  tot in de schedel waarnemen.

Het is deze klanktrilling die veel mensen als een ‘massage’ ervaren. Men voelt het als een aangeraakt en bewogen worden door de klank en de trillingen en ervaren het als aangenaam,  weldadig en ontspannend.

Basis klankmassage en individuele klankmassage.
We kunnen onderscheid maken tussen de basis klankmassage en de individuele klankmassage.

Bij de basisklankmassage volgens de methode Peter Hess staat het verloop vast. De klankschalen worden in een bepaalde volgorde en combinatie op het geklede lichaam gezet en aangeslagen.
Bij deze basisklankmassage worden drie klankschalen gebruikt:

  • Gewrichtsschaal, ook wel universele schaal genoemd
  • Bekkenschaal
  • Hartschaal

Deze drie schalen ontlenen hun naam aan het frequentiespectrum dat bijzonder goed resoneert met een bepaald lichaamsdeel.
Zoals de naam al zegt, is deze vorm basis en wordt wereldwijd volgens dezelfde ‘methode’ toegepast.
Op een basisklankmassage kan een individuele klankmassage volgen. Deze is afgestemd op de behoeften van de cliënt en kan van persoon tot persoon verschillen.

Naast de Peter Hess-therapieklankschalen kunnen bij de Peter Hess-klankmassage ook gongs en tingsha’s worden ingezet.